Sitemap
Kas gali atlikti turto arba verslo vertinimą?
Kaip sužinoti, ar konkretus asmuo yra turto arba verslo vertintojas?
Kaip sužinoti, ar konkreti įmonė turi teisę verstis turto vertinimo veikla?
Kokie taikomi atlyginimo už suteiktas turto vertinimo paslaugas tarifai, kokiame teisės akte jie nustatyti?
Ką daryti, jeigu nesutinku su turto arba verslo vertės dydžiu, nurodytu turto arba verslo vertinimo ataskaitoje? Ar galiu dėl to kreiptis į Turto vertinimo priežiūros tarnybą?
Kokie teisės aktai reglamentuoja turto arba verslo vertintojų atsakomybę?
Kokia yra paklausimų dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitų atitikties Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams nagrinėjimo tvarka?
Ar parengtos turto vertinimo ataskaitos vėliau gali būti tikslinamos?
Ar galima atlikti kadastriniais matavimais nepamatuoto ir neregistruoto nekilnojamojo turto vertinimą?
Ar  teismo arba antstolio paskirtai turto vertinimo ekspertizei ir turto vertinimo ekspertizės aktui keliami analogiški reikalavimai kaip ir turto arba verslo vertinimo ataskaitai? Ar Tarnyba nagrinėja ekspertizės aktų atitiktį teisės aktuose nustatytiems reikalavimams? 
Ar turto vertė ir turto kaina yra tapačios sąvokos?
Ar Tarnyba nagrinėja skundus dėl draudimo ekspertų veiksmų ir draudimo ekspertizių?
Kas galėtų užsakyti turto vertės nustatymo ekspertizę nekilnojamojo, kilnojamojo turto ir verslo rinkos vertei nustatyti ir kas tokią ekspertizę galėtų atlikti (fizinis ar juridinis asmuo); ar gali vertintojas, nebūdamas teismo ekspertu, daryti ekspertizę?
e-solution: Gaumina
Biudžetinė įstaiga, Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius
Tel. (8 5) 263 9291, Faks. (8 5) 263 9292, El. paštas: tvpt@tvpt.lt
Kodas 110065588, Duomenys apie Turto vertinimo priežiūros tarnybą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre