Sitemap
VERTINTOJO ASISTENTO (ŽEMIAUSIOS) KVALIFIKACIJOS SUTEIKIMAS
 
Asmenys, siekiantys įgyti turto arba verslo vertintojo asistento (žemiausią) kvalifikaciją, turi būti nepriekaištingos reputacijos, atsižvelgiant į Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo (toliau - Įstatymas) 9 straipsnio 13 dalies nuostatas ir atitikti žemiau nurodytus išsilavinimo ir profesinės patirties reikalavimus bei išlaikyti turto arba verslo vertintojo asistento kvalifikacijos egzaminą (toliau – Egzaminas).
 
Pagal Įstatymo 9 straipsnio 13 dalies nuostatas, asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis:
  • yra teistas už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą nuosavybei, turtinėms teisėms, turtiniams interesams, elektroninių duomenų ar informacinių sistemų saugumui, ekonomikai, verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai arba viešiesiems interesams, nesvarbu, ar teistumas išnykęs, ar panaikintas, ar nepanaikintas;
  • yra teistas už kitus nusikaltimus, kol teistumas neišnykęs;
  • yra atleistas iš darbo už darbo drausmės pažeidimą ar iš valstybės tarnautojo pareigų už tarnybinį nusižengimą ir nuo atleidimo nepraėjo treji metai.
 
REIKALAVIMAI:
1) Aukštasis universitetinis išsilavinimas, įgytas žemiau nurodytų mokslų srityse.
 
Visų lygių vertintojo kvalifikacijos sritis
Nekilnojamasis turtas
Kilnojamasis turtas
Verslas
Studijų sritis
fiziniai mokslai
technologijos mokslai
socialiniai mokslai
fiziniai mokslai
technologijos mokslai
socialiniai mokslai
socialiniai mokslai
Studijų kryptis
matematika,
statistika,
informatika
 
bendroji inžinerija, statybos inžinerija, gamybos inžinerija, inžinerija, statybų technologijos
ekonomika, verslas, vadyba, verslas ir vadyba
matematika,
statistika,
informatika
bendroji inžinerija, mechanikos inžinerija, elektronikos ir elektros inžinerija, gamybos inžinerija, sausumos transporto inžinerija, inžinerija
ekonomika, verslas, vadyba, verslas ir vadyba
ekonomika, verslas, vadyba, verslas ir vadyba
 
 
2) Darbo, susijusio su turto arba verslo vertinimu, patirtis.
             
Sritys, kuriose įgyta darbo patirtis laikoma darbo, susijusio su turto arba verslo vertinimu, patirtimi
 
Darbo,susijusio su turto vertinimu, patirtis
 
Darbo,susijusio su verslo vertinimu,patirtis
tarpininkavimo perkant, parduodant, išnuomojant turtą
tarpininkavimo perkant ir (arba) parduodant  verslą
turto draudimo
verslo draudimo
turto apmokestinimo
verslo apmokestinimo
konsultacijų turto klausimais teikimo
konsultacijų verslo klausimais teikimo
dalyvavimo vertinant turtą
dalyvavimo vertinant verslą
Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo ir jame nurodytų teisės aktų, reglamentuojančių turto arba verslo vertinimą, projektų rengimo arba dalyvavimo juos rengiant
Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo ir jame nurodytų teisės aktų, reglamentuojančių turto arba verslo vertinimą, projektų rengimo arba dalyvavimo juos rengiant
 
EGZAMINUI PATEIKIAMI DOKUMENTAI:
·         prašymas leisti laikyti egzaminą (nekilnojamojo, kilnojamojo turto arba verslo vertinimo srityse);
·          darbo, susijusio su turto arba verslo vertinimu, patirties įrodymo dokumentai;
·          socialinio draudimo pažymėjimo kopija ir originalas palyginti arba pažyma apie valstybinio socialinio draudimo laikotarpius (kai jie nenurodyti socialinio draudimo pažymėjime);
·          kiti dokumentai, kuriais įrodoma, kad asmuo turi reikiamą darbo, susijusio su turto arba verslo vertinimu, patirtį;
·          paso arba asmens tapatybės kortelės kopija ir originalas palyginti;
·          diplomo, kuriuo įrodomas išsilavinimas, kopija ir originalas palyginti;
·          2 nuotraukos (3x4 cm formatu);
·          registruotąją pašto siunta  siunčiami 2 sau adresuoti vokai su pašto ženklais;
·          dokumentas, kuriuo įrodoma, kad asmuo sumokėjo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavą. Turto arba verslo vertintojo asistento kvalifikacijos egzamino valstybės rinkliavos dydis - 93 Eur  sumokamas į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą įmokos kodu 5793, nurodant mokėjimo paskirtį - už egzamino turto arba verslo vertintojo asistento kvalifikacijai įgyti laikymą.  
                                      
Pastaba: teikiant dokumentus paštu, teikiamos dokumentų kopijos turi būti patvirtintos notaro.
        
          
Puslapis atnaujintas: 2015-07-15.
 
 
 
 
e-solution: Gaumina
Biudžetinė įstaiga, Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius
Tel. (8 5) 263 9291, Faks. (8 5) 263 9292, El. paštas: tvpt@tvpt.lt
Kodas 110065588, Duomenys apie Turto vertinimo priežiūros tarnybą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre