Sitemap
2016-03-07 Sukurta nauja interneto svetainė www.avnt.lt
Nuo 2016 m. sausio 1 d. Turto vertinimo priežiūros tarnybos teises ir pareigas perėmė bei funkcijas vykdo nauja įstaiga – Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Nuo 2016 m. kovo 1 d. jau veikia tarnybos interneto svetainė www.avnt.lt.  
Turto vertinimo priežiūros tarnybos interneto svetainė www.tvpt.lt bus palaikoma vienus metus, tačiau joje esanti informacija, išskyrus vertintojų ir vertintojų asistentų sąrašus, nebus atnaujinama. Visą kitą aktualią informaciją, suskirstytą pagal įstaigos veiklos sritis, galima rasti naujoje svetainėje www.avnt.lt.
2016-03-04 Dėl įmonių turto ir (arba) verslo vertinimo veiklos ataskaitų teikimo

Primename, kad turto arba verslo vertinimo įmonės, įrašytos į Išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašą,  privalo pasibaigus kalendoriniams metams,  per tris mėnesius, t. y. iki 2016 m. kovo 31 d., pateikti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo priežiūros tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - Tarnyba) nustatytos formos turto ir (arba) verslo vertinimo veiklos ataskaitą.


2016-03-04 Dėl turto arba verslo vertintojų veiklos ir kvalifikacijos kėlimo ataskaitų teikimo

Primename, kad visi asmenys, įgiję turto arba verslo vertintojo asistento (žemiausią), turto arba verslo vertintojo (aukštesnę) kvalifikaciją, privalo pasibaigus kalendoriniams metams,  per tris mėnesius, t. y. iki 2016 m. kovo 31 d., pateikti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo priežiūros tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - Tarnyba) nustatytos formos turto ir (arba) verslo vertinimo veiklos ir kvalifikacijos kėlimo ataskaitą.


2016-03-07 Sustabdytas Adelinos Jucytės vertintojo asistento kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas
Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - Tarnyba) direktoriaus 2016-03-04 įsakymu Nr. V1-73 "Dėl Adelinos Jucytės vertintojo asistento kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo" priimtas sprendimas sustabdyti  Adelinos Jucytės žemiau nurodyto kvalifikacijos pažymėjimo galiojimą.
2016-02-29 Seminaras "Turto ir verslo vertinimas nemokumo valdymo tikslais"
2016 m. kovo 9 d. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos organizuoja kvalifikacijos kėlimo seminarą "Turto ir verslo vertinimas nemokumo valdymo tikslais".
2016-02-22 UAB "Išmaniosios personalizuotos technologijos" įrašoma į Išorės vertintojų sąrašą
Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - Tarnyba) direktoriaus 2016-02-22 įsakymu Nr. V1-65 "Dėl UAB „Išmaniosios personalizuotos technologijos“ įrašymo į Išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašą" priimtas sprendimas nuo 2016-02-23  įrašyti UAB „Išmaniosios personalizuotos technologijos“, juridinio asmens kodas 121836989, į Išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašą.
2016-02-15 UAB „JT auditas ir vertinimas“ įrašoma į Išorės vertintojų sąrašą
Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - Tarnyba) direktoriaus 2016-02-15 įsakymu Nr. V1-47 "Dėl UAB „JT auditas ir vertinimas“ įrašymo į Išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašą" priimtas sprendimas nuo 2016-02-17  įrašyti UAB „JT auditas ir vertinimas“, juridinio asmens kodas 304167188, į Išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašą.
2016-02-12 Sustabdytas Giedrės Važgauskaitės vertintojo kvalifikacijos pažymėjimų galiojimas
Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - Tarnyba) direktoriaus 2016-02-11 įsakymu Nr. V1-44 "Dėl Giedrės Važgauskaitės vertintojo kvalifikacijos pažymėjimų galiojimo sustabdymo" priimtas sprendimas sustabdyti  Giedrės Važgauskaitės žemiau nurodytų kvalifikacijos pažymėjimų galiojimą.
2016-02-09 Seminaras "Mokestinės vertės tikslinimas individualiu vertinimu"
2016 m. vasario 26 d. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos organizuoja kvalifikacijos kėlimo seminarą "Mokestinės vertės tikslinimas individualiu vertinimu".
2016-02-04 S. Raslano personalinė įmonė "Skriemulys" išbraukta iš Išorės vertintojų sąrašo
Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - Tarnyba) direktoriaus 2016-02-04 įsakymu Nr. V1-33 "Dėl S. Raslano personalinės įmonės "Skriemulys" išbraukimo iš Išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašo" priimtas sprendimas 2016-02-05 išbraukti S. Raslano personalinę įmonę "Skriemulys", juridinio asmens kodas 121836989, iš Išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašo. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
e-solution: Gaumina
Biudžetinė įstaiga, Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius
Tel. (8 5) 263 9291, Faks. (8 5) 263 9292, El. paštas: tvpt@tvpt.lt
Kodas 110065588, Duomenys apie Turto vertinimo priežiūros tarnybą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre