Sitemap
2016-03-04 Dėl įmonių turto ir (arba) verslo vertinimo veiklos ataskaitų teikimo

Primename, kad turto arba verslo vertinimo įmonės, įrašytos į Išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašą,  privalo pasibaigus kalendoriniams metams,  per tris mėnesius, t. y. iki 2016 m. kovo 31 d., pateikti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo priežiūros tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - Tarnyba) nustatytos formos turto ir (arba) verslo vertinimo veiklos ataskaitą.

Kartu pažymime, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 13 straipsnio 5 dalies 5 punktu, turto arba verslo vertinimo įmonė, laiku nepateikusi Tarnybai turto ir (arba) verslo vertinimo veiklos ataskaitos, išbraukiama iš Išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašo.

e-solution: Gaumina
Biudžetinė įstaiga, Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius
Tel. (8 5) 263 9291, Faks. (8 5) 263 9292, El. paštas: tvpt@tvpt.lt
Kodas 110065588, Duomenys apie Turto vertinimo priežiūros tarnybą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre