Sitemap
2016-03-04 Dėl turto arba verslo vertintojų veiklos ir kvalifikacijos kėlimo ataskaitų teikimo

Primename, kad visi asmenys, įgiję turto arba verslo vertintojo asistento (žemiausią), turto arba verslo vertintojo (aukštesnę) kvalifikaciją, privalo pasibaigus kalendoriniams metams,  per tris mėnesius, t. y. iki 2016 m. kovo 31 d., pateikti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo priežiūros tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - Tarnyba) nustatytos formos turto ir (arba) verslo vertinimo veiklos ir kvalifikacijos kėlimo ataskaitą.

Kartu pažymime, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 10 straipsnio 3 dalies 3 punktu, turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas sustabdomas, jeigu turto arba verslo vertintojas, pasibaigus kalendoriniams metams, per tris mėnesius be Įstatymo 9 straipsnio 14 dalyje nurodytų svarbių priežasčių nepateikia Tarnybai paskutinių kalendorinių metų turto ir (arba) verslo vertinimo veiklos ir kvalifikacijos kėlimo ataskaitos.

e-solution: Gaumina
Biudžetinė įstaiga, Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius
Tel. (8 5) 263 9291, Faks. (8 5) 263 9292, El. paštas: tvpt@tvpt.lt
Kodas 110065588, Duomenys apie Turto vertinimo priežiūros tarnybą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre