Sitemap
2016-03-07 Sustabdytas Adelinos Jucytės vertintojo asistento kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas
Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - Tarnyba) direktoriaus 2016-03-04 įsakymu Nr. V1-73 "Dėl Adelinos Jucytės vertintojo asistento kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo" priimtas sprendimas sustabdyti  Adelinos Jucytės žemiau nurodyto kvalifikacijos pažymėjimo galiojimą.
        
Sustabdytas kvalifikacijos pažymėjimų galiojimas:
            
 
Eil. Nr.
Vardas, pavardė
Vertinimo sritis
Kvalifikacija
Pažymėjimo Nr.
Sprendimo pagrindas
1
Adelina Jucytė
nekilnojamojo turto
vertintojo asistento
000057
Įstatymo* 10 str.   3 d. 6 p. (kai vertintojas pateikia prašymą)
 
 
                               
Tarnybos direktoriaus įsakymas paskelbtas interneto tinklalapio www.tvpt.lt skyriaus "Teisinė informacija" srityje "Tarnybos direktoriaus įsakymai.
     
*Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas. 
e-solution: Gaumina
Biudžetinė įstaiga, Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius
Tel. (8 5) 263 9291, Faks. (8 5) 263 9292, El. paštas: tvpt@tvpt.lt
Kodas 110065588, Duomenys apie Turto vertinimo priežiūros tarnybą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre